OM PAPIRET I VEVINNBUNDNE BØKER FRA BOOKBINDERS DESIGN

I ett av de mest populære produktene fra Bookbinders Design, den klassiske innbundne notatboka, har Bookbinders valgt å bruke papir fra Lessebo Paper. Papirfabrikken ligger i de dype skogene i sørlige Sverige og har en lang historie som strekker seg helt tilbake til 1658. Det som skiller Lessebo Paper er ikke bare den høye kvaliteten, men også deres store omsorg for miljøet i hvert trinn av produksjonen. Hos Bookbinders Design lages produkter på den mest ansvarlige måten de kan, og materialer og leverandører velges med stor omhu.

Papiret som brukes i notatbøkene er ubestrøket og aldersbestandig - hva betyr det?

Ubestrøket papir betyr at det ikke har et overflatebelegg, som er et stoff som gjør overflaten glattere. Til tross for at papiret som brukes er ubestrøket er det av så høy kvalitet at det nesten kjennes bestrøket ut, men det er altså bare fordi man har gjort en ekstra prosess for at papirfibrene skal ligge helt flatt i papiret. Dette gjør det mye enklere å skrive i boka, og resultatet blir veldig mye bedre enn på både bestrøket papir, og ubestrøket papir av lavere kvalitet.

Aldersbestandig betyr at papiret har blitt testet i samsvar med standarden ISO 9706. Denne standarden tester holdbarheten til papiret og sørger for at det ikke blir gult eller skjørt med tiden. Papir brukt i aviser eller lommebøker er ikke aldersbestandig, noe du kanskje legger merke til etter en solrik dag - det vil bli mer gult og skjørt hvis det blir liggende i solen. Derfor er det bedre å velge aldersbestandig papir når du vil bevare en tekst over en lengre periode.

Litt informasjon fra Lessebo:

Hva er de største miljøproblemene knyttet til papirproduksjon, og hvordan unngås disse hos Lessebo Bruk?

De tre viktigste utfordringene er valg av råvare, energikilde og vann. Råvaren i papiret er viktig, både for kvaliteten og for miljøet. Vi bruker kun svensk tømmer fra bærekraftig forvaltede skoger. Dette betyr at skogene forvaltes på en ansvarlig måte med nyplanting og bevaring av viktige biotoper. Vi ser også på den sosiale påvirkningen av skogen, som arbeidsforhold, urfolks rettigheter, kulturelle verdier og retten til å bruke skogen til rekreasjon. For vårt papir bruker vi primært tremasse fra bjørk. Fordi vi bruker svensk tremasse, resulterer det i kortere transportavstand.

Vi ser at valget av energikilde påvirker karbondioksidutslippene. Populære energikilder blant andre papirfabrikker er naturgass og kull. Vi velger derimot bare fornybar energi. Når du produserer papir, trenger du mye varme for at trefibrene skal tørke til papirark. Varmeenheten vi bruker er damp som er generert av trebiter fra lokale sagbruk. Trebiter produseres fra deler av treet som sagbrukene ikke kan bruke til andre treprodukter som tømmer eller papirmasse. Trebiter som kommer fra bærekraftige skoger, betraktes som en CO2-nøytral kilde. Overskuddsvarmen fra vår produksjon forsyner husene i Lessebo med fjernvarme.

Lessebo Paper ligger langs en elv. I papirfabrikken har vi lukkede vannsystemer, noe som betyr at vi gjenbruker vannet. Når vannet ikke lenger kan gjenbrukes, renses det i vår renseanlegg før det slippes tilbake i naturen.

Hvorfor bør man velge papir fra Lessebo Paper?

Papiret vi produserer og selger er blant det mest klimavennlige papiret på markedet, noe vi er veldig stolte av. Vi bruker lokale råvarer fra bærekraftig forvaltede skoger. Vi er svært stolte av den høye kvaliteten på papiret vårt - det faktum at mange luksusmerker bruker vårt papir, beviser det.

Hvorfor mener du det er viktig å bevare papirproduksjonen i Sverige?

Papir- og treforedlingsindustrien er en svært stor og viktig bransje for Sverige, delvis fordi den skaper arbeidsmuligheter, men også fordi det pågår mye forskning for å finne mer avanserte, klimavennlige og energieffektive måter å produsere papir på.

En annen fordel med å bevare papirproduksjonen i Sverige er at vi har store skogområder der tømmeret kan brukes til papir. Dette resulterer i korte transportavstander og en mer effektiv skogbruk. Mange av papirfabrikkene i Sverige har også stort fokus på miljøet, og dette er verdt å bevare.

Vi har produsert papir i Lessebo i mer enn 300 år, byen har vokst opp rundt fabrikken, og industrien har stor kulturell og historisk betydning for samfunnet.

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn